Tjänster

Vi hjälper dig bland annat med:

Fällning av svåra träd i trädgårdar

Hamling av träd (beskärning)

Bortforsling av ris och virke

Flisning av ris vid nya tomter

Nedtagning av svåra träd med kranbil eller lastbil med korg

Beskärning av häckar med mera

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
×